CRM & Salgsoptimering - Endsearch ApS

Gå til indhold

Hovedmenu:

Produkter

CRM og salgsoptimering

.


Øget salg og mere effektive sælgere
CRM – eller salgsstøttesystemer – er IT systemer, der hjælper virksomheden med at holde styr på den dialog, man har med sine kunder, så man bliver mere effektiv i salget til kunderne. CRM hjælper til en bedre opfølgning, bedre kvalificering, nemmere kommunikation og til en bedre styring af salget.

Anvender man et CRM system, som det er tiltænkt, vil resultatet være øget salg.

Bedre kundeservice
CRM systemer anvendes også som redskab til at holde styr på korrespondancen med kunderne og til at holde styr på de kontrakter, man har med kunderne.  Et CRM system gør det nemt for alle i firmaet hurtigt at finde den relevante information om kunden.

Resultatet er bedre kundeservice og øget effektivitet hos egne medarbejdere.

Hvilket system skal man vælge
Med hensyn til funktionalitet ligner de fleste anerkendte systemer hinanden, men når det kommer til brugervenlighed og pris, er der stor forskel.

Valget skal naturligvis afhænge af behovene, af brugervenligheden og af den samlede pris og driftsudgifterne.

Konsulenterne hos Endsearch holder sig løbende orienteret om de CRM systemer, der tilbydes mindre og mellemstore virksomheder. Vi har tidligere arbejdet med flere CRM systemer, f.eks. Microsoft CRM og Superoffice. Dette er gode men dyre løsninger, som samtidig kræver en pæn del konsulenthjælp at få implementeret og taget i brug.

I 2017 undersøgte vi de mere udbredte og "sikre" CRM systemer på markedet, og fandt her frem til, at uanset om man kun har få behov, eller man vil kunne det hele, så er Channel CRM et rigtig godt valg.

Channel CRM
Channel CRM har den bedste balance mellem funktionalitet, brugervenlighed, pris og driftsomkostninger. For en pris på kun kr. 179,- pr. bruger pr. måned, får man komplet funktionalitet, kort sagt alt de fleste kan ønske sig af et CRM system.

Har man kun brug for nogle få funktioner, så er Channel CRM så intuitivt, at man trods den brede funktionalitet sagtens vil kunne finde de funktioner, man har brug for. Og så kommer man ikke til kort, når man senere kommer i tanke om, at man måske alligevel godt kunne bruge lidt mere, f.eks. koblingen mellem Outlook og Channel CRM.

Kunde-/emnekartotek
Kontaktpersonkartotek
Kontaktinteresser
Ledelsesinformation
Integration til økonomisystemer
Styring af pipeline
Kampagnestyring
Nyhedsbrevsredigering
Mailsporing
Dokumentstyring
Mailfunktionalitet
Filhåndtering
Aktivitets- og dialogstyring
Tilbudsgivning


Channel CRM er nemt at indføre, kræver ikke meget opsætning, og ligetil at bruge i det daglige. Den månedlige pris inkluderer hosting og hertil knyttede ydelser, så I ikke skal bruge ressourcer på egen server eller IT personale.

Uniconta CRM
Uniconta CRM udmærker sig især for virksomheder, der vælger Uniconta som økonomisystem. Uniconta CRM er en del af Uniconta, og man har derfor samme brugerflade både i økonomisystem og CRM. Uniconta CRM håndterer kunder og emner, kontaktpersoner, kontaktinteresser, aktivitetsstyring, tilbudsgivning, pipeline og filhåndtering. Nyhedsbreve kan laves via flet til mailchimp eller Word. Prisen pr. bruger pr. måned er kr. 99,- incl. Hosting.

Vi sikrer, at I får det forventede udbytte af CRM
Når man vælger CRM system, er det ikke kun funktionaliteten, man skal interessere sig for. Det er lige så vigtigt, at der i ledelsen etableres en klar målsætning for, hvad systemet skal føre til, f.eks. opgjort i flere kundebesøg, mere kvalificeret kundeopfølgning, bedre ressourceanvendelse, igangsætning af nye aktiviteter i tide, øget omsætning, bedre kundeservice og større effektivt i det administrative arbejde.

Før indførelsen af CRM skal man kende til virksomhedens målgruppe, produkter og organisering, og herefter målrette indførelsen af systemet efter disse faktorer.

3 ud af 5 CRM projekter ender med et dårligt resultat, fordi der mangler ledelsesfokus, og fordi der ikke tages hensyn til, hvilke mennesker der skal bruge systemet i det daglige.

Konsulenterne hos Endsearch har erfaring med CRM fra mange implementeringsprojekter – i vellykkede CRM projekter udgør installation og undervisning kun halvdelen af den samlede forbrugte tid – den anden halvdel bruges på at sikre systemets forankring i organisationen.ENDSEARCH APS - TELEFON: +45 70 289 289 - INFO@ENDSEARCH.DK       
Tilbage til indhold | Tilbage til hovedmenu