Værdistrømsanalyse - Endsearch ApS

Gå til indhold

Hovedmenu:

Produkter > Rådgivning og optimering

Værdistrømsanalyse

.
Værdistrømsanalyser

Værdistrømsanalyser minder om arbejdsgangsanalyser, og formålet er det samme:

  • At optimere arbejdsgangene i virksomheden, så arbejdet bliver udført mere effektivt

Når vi laver værdistrømsanalyser afdækker vi, hvordan arbejdet i en afdeling bliver udført i dag. Det kunne f.eks. være, hvordan ordrebehandling bliver udført. Her vil man typisk undersøge:

  • Hvem er involveret i arbejdet - hvem gør hvad
  • Hvordan udføres arbejdet
  • Hvor lang tid bruger medarbejderen på opgaven
  • Hvor længe ligger opgaven stille hos medarbejderen eller i kø, før næste medarbejder arbejder videre med den

Når man har afdækket de relevante arbejdsopgaver og flowet, beskriver man det samlede tidsforbrug.

Beskrivelsen gør det mange gange åbenlyst, at arbejdet kan gøres mere effektivt, med mindre ventetid og hurtigere.

Når analysen ligger klar, gennemgår man de nuværende arbejdsmåder, beskriver hvordan de kan udføres bedre, og udarbejder herefter en handlingsplan for, hvordan forbedringerne skal indføres.

Værdistrømsanalyser er ét af hovedelementerne i Lean, der basalt set går ud på at gøre tingene mere effektivt og at undgå fejl. Konsulenterne hos Endsearch er certificeret i Lean, og vi hjælper gerne med andre aspekter af Lean, f.eks. kvalitetssikring.ENDSEARCH APS - TELEFON: +45 70 289 289 - INFO@ENDSEARCH.DK       
Tilbage til indhold | Tilbage til hovedmenu